Uit een IKEA rapport over de toekomst van ons wonen komt naar voren dat wij ons steeds minder thuis voelen in ons leven en in onze woonomgeving. Rust en geborgenheid, ons gevoel van veiligheid en onze privacy nemen in ons leven af. Ondanks, of juist door, onze contacten, onze volgers en likes op Facebook, Instagram, Twitter, voelen we ons eenzaam, onerkend en ongezien. We lijken steeds verder verwijderd te worden van onszelf en ons(!) leven, alsof we het contact met onszelf meer en meer verliezen. Familie en vrienden is waarop we altijd konden terugvallen, maar ook dat contact lijkt moeilijker te worden of te verarmen. Misschien omdat de groep eenzamen, de groep met depressie, de groep met onoplosbare pijn, de groep op zware medicijnen, de groep met trauma’s en psychische problemen zo blijft groeien dat binnenkort vrijwel iedereen tot één of meer van die groepen behoort?Lees meer